Indra Araja

Indra Araja

Pani Araja kieruje działem embriologii w My Clinic Riga i jest jej kierownikiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zapłodnieniu in vitro. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łotewskiego, specjalizując się w biologii molekularnej i genetyce. Uzyskała europejski certyfikat w zakresie embriologii klinicznej. Uczestniczyła w licznych programach szkoleniowych z zakresu embriologii i mrożenia zarodków w Danii, Australii, Włoszech i Belgii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w laboratoriach embriologicznych w łotewskich klinikach leczenia niepłodności.

Wykształcenie i kwalifikacje

 • 2021 European Training Course on Quality Management for Tissue Establishment
 • 2021 Wszystko o witryfikacji
 • 2011 Certyfikat z embriologii klinicznej - ESHRE, Szwecja
 • 2007 Tytuł magistra biologii (biologia molekularna i genetyka) - Uniwersytet Łotewski
Indra Araja

Indra Araja

Pani Araja kieruje działem embriologii w My Clinic Riga i jest jej kierownikiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zapłodnieniu in vitro.

Wykształcenie i kwalifikacje

 • 2021 European Training Course on Quality Management for Tissue Establishment
 • 2021 Wszystko o witryfikacji
 • 2011 Certyfikat z embriologii klinicznej - ESHRE, Szwecja
 • 2007 Tytuł magistra biologii (biologia molekularna i genetyka) - Uniwersytet Łotewski

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach

Członek Łotewskiego Stowarzyszenia Reprodukcyjnego

Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii

Członek Stowarzyszenia Ochrony Płodności. (International Society for Fertility Preservation (ISFP))

Członek Bałtyckiego Towarzystwa Płodności

Języki

Łotewski, rosyjski, angielski

Miejsce pracy

Obecnie

 • My Clinic Riga - embriolog, kierownik banku tkanek i komórek

Poprzednio

 • Klinika EGV- embriolog
 • AVA Clinic - embriolog
 • Techniki biopsji zarodków, Kopenhaga, Dania
 • Kriokonserwacja tkanki jajnika, Kopenhaga, Dania
 • Pozyskiwanie, hodowanie i wykorzystywanie komórek macierzystych, Australia
 • Technika witryfikacji oocytów przez Cryopette, Włochy
 • Zachowanie płodności, Belgia
 • Witryfikacja zarodków, Dania