www.mycliniriga.lv
vietnes konfidencialitātes politika


1. Personas datu pārzinis vietnē ir SIA "MCRA", reģistrācijas Nr. 40203039070, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga,


2. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Lietotāja izteikto piekrišanu, un gadījumos, kad likums pilnvaro pārzini apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu vai izpildīt starp pusēm noslēgto līgumu.


3. www.myclinicriga.lv apstrādā datus saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)


4. Vietne veic informācijas iegūšanu par lietotājiem un viņu darbībām sekojošos veidos:

  • Ar veidlapās brīvprātīgi ievadītu informāciju
  • Vācot datus, izmantojot sīkdatnes

5. Sīkdatnes tiek izmantotas www.myclinicriga.lv vietnē, lai pielāgotu un uzlabotu vietņu darbību, kā arī novērtētu tīmekļa vietnes darbības efektivitāti un pielāgotu reklāmu lietotājam individuālajām vajadzībām.


6. Daudzos gadījumos vietņu pārlūkošanai izmantotā programmatūra (tīmekļa pārlūkprogramma) pēc noklusējuma ļauj sīkdatnes saglabāt lietotāja gala ierīcē. Vietnes lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkdatņu iestatījumus. Šos iestatījumus var mainīt, bloķējot automātisko saglabāšanas iespēju.


7. Detalizēta informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras iestatījumos (tīmekļa pārlūkprogrammā).


8. Vietnes operators informē, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt dažas no tīmekļa vietnēs pieejamajām funkcijām.


9. Vietne apkopo lietotāja brīvprātīgi sniegto informāciju. Veidlapā norādītie dati tiek apstrādāti mērķim, kas izriet no konkrētas formas funkcijas.


10. Vietnē atstātie personas dati netiks pārsūtīti vai kopīgoti ar trešajām personām.


11. Lietotājiem ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, iespēja labot personas datus un tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei bez paskaidrojumiem.